Www com maden hudu naih

MAYt S beyazıt 20 İİNİVERSİTEYE HÜZIRLAMA m snvuıu mıthalpasa cadöebi no 17 ıstanbul tel 2740 92 YENİ Ot VRf merkez dersanesi OZEL • Cumhuriy 52.

www com maden hudu naih-86www com maden hudu naih-47www com maden hudu naih-63

Changing Homelands offers a startling new perspective on what was and was not politically possible in late colonial India.In this highly readable account of the partition in the Punjab, Neeti Nair rejects the idea that essential differences between the Hindu and Muslim communities made political settlement impossible.Kartha is one of the positions given to the Nairs of Travancore.It is also believed that Thekkumkur-Vadukkumkur rajahs gave the title to some landlords.bunun uzerine başkanlar bunu protesto ederek, torenlere katılmamaya başlamışlardır. 1 de) İLK FANTOM Fi LOSUNUN AT1Ş TATBi KATI ÇOK BAŞARILI OLDU ESKİŞEHİR, (Hasmet tnöntepe bildiriyor) Kıbns Barış Harekâtı sırasında göstenlen hedeflen % 99 ve % 100 tam ısabetle bombalayan jet pılotları Eskışehır I. Fan tom Fılosunun yaptığı egıtım atışlannda da aynı başanyı Fan tom uçaklan ile de gostererek hedeflen hallaç pamuğu gıbi attırarak yerle bır etmışlerdır. Hava Taktık Komutanı Korgeneral Tahsın Şahınkaya dun verdığı bilgide, ustun yeteneklı jet pılotlarmın Fantom uçaklarına da çok çabu K adapte olmalan sonucu eğıtun atışlannda buyuk başan gostererek ısabet derecelennın % 100 olduğunu belırtmıştir.

Yargıtay Baskanı Cevdet Mentes bu durumu Yargıtay Genel Kurulu "nda üyelere anlatmış, üyeîer baskanın bu durumda torenlere katılmamasuu uygun karşılanuşlardıı. Bu arada eğıtim atışlannda pılotlaruı kul j landığı mermiler Eskışehır Hava îkmal Merkezının ünı'elerın j de ımâl edılmış ve tanesı 57 lıraya mal olmuştur.due to their intimacy to the royal family and appeasement to Brahmins.Among the various groups like Akath Charnnavar, Purathu Charnnavar, Nambiar, Kurup etc.Herhalde haberi getırmış olacak» deyince Demirel gülerek (Devamı Sa. 1 de) PROTOKOLU PROTESTO İÇIN YÜKSEK MAHKEME BASKANLAR119 MAYIS TÖRENLERİNE YİNE KATILMIYOR A.VKAR4 (Cumhuriye* Bürosu) Yargıtay, Danıstay ve Yuksek Hâkımler Kurulu Baskanları, pro tokolda Yuksek Mahkeme Başkanlanna uygun yer aynlmadığı gerekçesıyle 19 mayıs torenlenne katümıyacaklardır Yargıtay Baş kanı Cevdet Menteş, Protokol Genel Müdurlugunden yollanan davetiyeleri geri gördermis «Protokolda Anayasaya uygun duzeltme yapıluıcaya kadar katılmıyacaklannı» bıldırmıştır.Gun geçtikçe artan nüfus ve yıne artan ticaret hacmi, demzlerden gerektiği gibı yararlanmaya bızı zorlamaktadır.